ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 143
                                               

پلاسمین

پلاسمین آنزیمی پروتئولیتیک در خون است که به خصوص لخته‌های خون را هیدولیز می‌کند. پروتئین پلاسمینوژن به عنوان پیش آنزیم زیموژن توسط کبد ساخته و در خون آزاد می‌شود. این پروتئین توسط مولکولهایی مانند فعال‌کننده بافتی پلاسمینوژنtPA، استرپتوکیناز، اور ...

                                               

ترانس‌آمیناز

در زیست‌شیمی یک ترانس‌آمیناز یا آمینوترانسفراز آنزیمی است که واکنش بین اسید آمینه و یک آلفاکتواسید را کاتالیز می‌کند. در واکنش آمینوترانسفرازها گروه آمین از مولکول دهنده به مولکول گیرنده منتقل می‌گردد وجای آن کتون =O می‌گیرد.

                                               

دی هیدروفولات ردوکتاز

آنزیم احیاء دی هیدروفولات یا دی‌هیدروفولات ردوکتاز آنزیمی است که احیاء دی هیدروفولات را به تتراهیدروفولات با استفاده از کوآنزیم NADPH+H کاتالیز می‌کند. تتراهیدروفولیک اسید کوفاکتور ضروری در ساخت تیمیدین، دی‌ان‌ای و آران‌ای می‌باشد لذا عملکرد این ...

                                               

دی‌ان‌ای پلیمراز

دی‌ان‌ای-پلی مرازها یا دنا بسپاراز ، مولکول‌های دی‌ان‌ای را از زیر واحدهای داکسی ریبونوکلئوتید ، سنتز می‌کنند. DNAپلی مرازها بیشتر به خاطر نقشی که در همانندسازی دارند شناخته می‌شوند. به طور کلی دو نوع DNAپلی مراز وجود دارد ؛ DNAپلی مرازهای وابسته ...

                                               

دی‌ان‌ای پلی‌مرازهای گرمادوست

دی‌ان‌ای پلیمرازهای گرمادوست دسته‌ای از آنزیمها هستند که معمولاً از آرکی‌باکتریهای موجود در آبهای داغ بدست می‌آیند و مقاوم به حرارت بوده و دارای دمای اپتیمم حدود ۷۲ درجه سانتیگراد می‌باشند. یکی از متداول‌ترین این آنزیم ها، Taq پلی مراز می‌باشد که ...

                                               

زیموژن

زیموژن که با نام پروآنزیم نیز شناخته می‌شود، یک پیش ساز غیرفعال یک آنزیم است. یک زیموژن برای تبدیل شدن به یک آنزیم فعال، نیاز به یک تغییر بیوشیمیایی دارد. تغییر بیوشیمیایی معمولاً در اجسام گلژی رخ می‌دهد، جایی که قسمت خاصی از آنزیم پیش ساز شکسته ...

                                               

سلولاز

سلولازها دسته ای از آنزیم‌ها هستند که عمدتاً توسط قارچ‌ها، باکتری‌ها و پروتوزوآها تولید می‌شوند و فرایند تجزیه سلولز و برخی عوامل مرتبط با پلی ساکارید را کاتالیز می‌کنند. همچنین این نام برای هر مخلوط طبیعی یا مجموعه ای از آنزیم‌های مختلف، که بصور ...

                                               

سیکلواکسیژناز

آنزیم سیکلواکسیژناز از مهم‌ترین آنزیمهای ساختاری در تولید میانجی‌های التهابی بدن یا پروستونوئیدها شامل پروستاگلاندین٬ پروستاسیکلین و ترومبوکسان است. بازداری فارماکولوژیک در برابر کوکس می‌تواند سمپتوم و نشانه‌های آلرژیک و درد را از بین ببرد. عملکر ...

                                               

فسفاتاز

فسفاتاز آنزیمی است که بوسیله هیدرولیز کردن مونواسترهای اسید فسفریک و تبدیل آنها به یون فسفات و مولکولی با یک گروه هیدروکسیل آزاد، گروه فسفات را از پیش‌ماده خود جدا می‌سازد. این کارکرد آنزیم برعکس عمل آنزیم‌های کیناز و فسفوریلاز است. آنزیم‌های کین ...

                                               

فسفولیپاز

چهار گروه اصلی این آنزیم عبارتند از A، B، C و D، فسفولیپاز نوع A خود دارای دو زیرگروه A۱ و A۲ است. فسفولیپازA۲ بر روی مولکول لسیتین مؤثر است و آنرا هیدرولیز می‌کند. این آنزیم در سم مار و عقرب نیز وجود دارد. فسفولیپاز B یک لیزوفسفولیپاز است. فسفول ...

                                               

فهرست آنزیم‌ها

روش دیگر بر اساس کاری که آن آنزیم انجام می‌دهد مثل دهیدرژناز در گذشته بر اساس پیش‌ماده نام‌گذاری می‌شد که به آخر آنها از پسوند "از" اضافه می‌شد مثل پروتئاز روش پیشرفته تر براساس کاری که انجام می‌دهد و نام پیش‌ماده الکل دهیدرژناز ۴-لیازها EC 4 ۳-ه ...

                                               

کربنیک آنهیدراز

کربنیک انیدراز آنزیمی است که در هر مولکول آن یک اتم روی وجود دارد. در بافت‌های مختلف و در گویچه‌های قرمز خون حضور دارد. برحسب شرایط بدن، این آنزیم موجب تشکیل اسیدکربنیک از گازکربنیک و آب می‌شودولی تجزیه اسید کربنیک خود به خودی وتوسط آنژاست و یا م ...

                                               

مونوآمین اکسیداز

مونوآمین اکسیداز ها گروهی از آنزیمها در جدار میتوکندری هستند که مونوامینهایی مانند سروتونین، اپینفرین، دوپامین و مونو آمینهای دیگر را اکسید می‌کنند. مونوآمین اکسیداز ها در مغز میانجیهای عصبی مونوامین را تخریب می‌کنند، از آن‌جایی که کاهش سطح این م ...

                                               

هلیکاز

هلیکاز ها دسته‌ای از آنزیم‌ها هستند که انرژی حاصل از آبکافت نوکلئوتیدها را برای جداسازی جفت‌های اسید نوکلئیک بکار می‌برند. آنها در بسیاری از واکنش‌های مربوط به DNA و RNA مانند همانندسازی، نوترکیبی، ترمیم و رونویسی دخالت دارند. تعداد زیادی از هلیک ...

                                               

آسپاراژین

آسپاراژین یکی از بیست اسید آمینه‌ی اصلی یاخته‌های زنده است. آسپاراژین: اولین آمینو اسید کشف شده توسط دانشمندان آسپاراژین می‌باشد که در سال ۱۸۰۶ توسط دانشمندان فرانسوی کشف شده‌است. آسپاراژین یک آمینو اسید غیر ضروری است که در ساختار آن گروه کربکس آ ...

                                               

آلانین

آلانین یک اسید آمینهٔ نوع یک با فرمول شیمیایی CH ۳ CHCOOH است. آلانین یک اسید آمینهٔ غیر ضروری‌ست که در زنجیر جانبی آن یک گروه متیل به کار رفته و از این رو یک اسید آمینهٔ غیر قطبی هم هست. کدون‌های آلانین عبارتند از: GCU, GCC, GCA و GCG.آلانین یک ...

                                               

آمینو اسیدهای آروماتیک

یک اسید آمینه آروماتیک یک اسید آمینه است که شامل حلقه آروماتیک است. مثالها عبارتند از: تریپتوفان هیستیدین از میان ۲۰ اسید آمینه استاندارد تیروزین فنیل آلانین دیگران تیروکسین L-DOPA 5-Hydroxytryptophan فنیل آلانین، تریپتوفان و هیستیدین اسید آمینه‌ ...

                                               

آمینواسید شاخه‌دار

آمینو اسیدهای شاخه‌دار ، نام سه آمینواسید به نام‌های والین، لوسین، ایزولوسین می‌باشد مصرف این مواد با جذب آمینواسید تریپتوفان در مغز رقابت کرده و مانع سنتز سروتونین در مغز می‌گردد. سروتونین یک نوروترانسمیتر می‌باشد که در ایجاد احساس خستگی نقش مهم ...

                                               

آمینواسید کتوژنیک

آمینواسید کتوژنیک آمینواسیدی است که می‌تواند مستقیماً به استیل-کوآ تجزیه شود که پیش‌مادهٔ اجسام کتونی و میلین است، به‌ویژه در ابتدای کودکی، هنگامی که مغز در حال رشد، به میزان بالایی میلین نیاز دارد. این در تضاد با آمینواسیدهای گلوکوژنیک است که به ...

                                               

آمینواسید گلوکوژنیک

آمینواسید گلوکوژنیک آمینواسیدی است که می‌تواند از طریق نوگلوکززایی به گلوکز تبدیل شود. این در تضاد با آمینواسیدهای کتوژنیک است که به جسم کتونی تبدیل می‌شوند. تولید گلوکز از آمینواسیدهای گلوکوژنیک شامل تبدیل این آمینواسیدها به کتواسیدها و سپس گلوک ...

                                               

اچ‌دی‌ئی‌ال

اچ‌دی‌ئی‌ال یک توالی پپتید هدف در مخمرها و گیاهان است که در ریشهٔ کربوکسیلِ ساختارِ آمینو اسیدی پروتئین واقع شده‌است. این توالی اجازه نمی‌دهد که پروتئین از شبکه آندوپلاسمی ترشح شده و بیرون برود و سبب تسهیل بازگشت پروتئین در صورت خروج تصادفی آن می ...

                                               

پیرولیزین

پیرولیزین که در حالت مخفف به صورت Pyl یا O نشان داده می‌شود، نوعی اسید آمینه است که به طور طبیعی وجود داشته و توسط ژنوم رمزگذاری می‌شود. این اسید آمینه جزء سازنده آنزیم‌های دخیل در متابولیسم تولید متان در برخی آرکی باکتری‌های متانوژن و همچنین یک ...

                                               

سرین (اسید آمینه)

سرین یکی از اسید آمینه‌هایی است که در ساختار پروتئین‌ها بکار می‌رود و از جمله اسید آمینه‌ای الکل دار و دارای گروه -OH است. سرین در رشته‌های ابریشم بسیار فراوان بوده و در ساختمان چربی‌ها و پروتئین‌های مرکب نیز شرکت می‌کند. سرین در فرایند ساخت سیست ...

                                               

کراتین

کراتین یک ترکیب نیتروژنه ذخیره‌کننده فسفات در سلول‌های ماهیچه است و بعد از دهیدراته شدن کراتین و بدون کاتالیزور، کراتین به کراتینین تبدیل می‌شود که بعداً از راه کلیه‌ها پالایش می‌شود. کراتین که منشاء عمده تولید انرژی در ماهیچه است. روزانه تقریباً ...

                                               

کی‌دی‌ئی‌ال

کِـی‌دی‌ئی‌اِل یک توالی پپتید هدف در پستانداران و گیاهان است که در ریشهٔ کربوکسیلِ ساختارِ آمینو اسیدی پروتئین واقع شده‌است. این توالی اجازه نمی‌دهد که پروتئین از شبکه آندوپلاسمی ترشح شده و بیرون برود و سبب تسهیل بازگشت پروتئین در صورت خروج تصادف ...

                                               

لوودوپا

لوودوپا یا L-DOPA رده درمانی: داروهای درمان پارکینسون اشکال دارویی: قرص لوودوپا یک آمینو اسید است که به عنوان بخشی از بیولوژی طبیعی انسان‌ها و حیوانات مورد استفاده قرار می‌گیرد. انسان‌ها نیز مانند بخشی از حیوانات لوودوپا را از طریق بیوسنتز اسید آ ...

                                               

لیزین

لیزین یکی از بیست اسید آمینه‌ی اصلی یاخته‌های زنده است. لیزین نماد Lys یا K یک α-آمینواسید است که در بیوسنتز پروتئین ها استفاده می شود که حاوی یک گروه α-آمینو که در شرایط بیولوژیکی پروتونیزه شده و به −NH3+ تبدیل میشود، یک گروه α-کربوکسیلیک اسید ک ...

                                               

نقش اسید آمینه در کشاورزی

ساختار اسیدهای آمینه نبود اگر بود هیدرولیز اسیدهای آمینه زیرواحدهای پروتئین‌ها می‌باشند که دارای یک گروه COOH، NH2 و یک گروه هیدروژن و گروه R جانبی می‌باشند. گروه R در اسیدهای آمینه متفاوت بوده و بر طبق نوع گروه R، ما دارای بیست نوع اسید آمینه می ...

                                               

والین

والین یکی از بیست اسید آمینه‌ی اصلی یاخته‌های زنده است. والینVal: واین با ساختار شیمایی HOOCCHNH2CHCH32 یکی از سه نوع آمینواسیدهای شاخه دار می‌باشد که برای اولین بار در سال 1901 توسط Emil fischer آلمانی از هیدرولیز پروتئین و تجزیه از کازئین شناسا ...

                                               

هیدروکسی‌پرولین

هیدروکسی‌پرولین در سال 1902 اولین بار از ژلاتین هدرولیز شده توسط هرمان امیل فیشر تفکیک شد. در سال 1905 هرمان لوکس یک مخلوط راسمی از 4-هیدروکسی‌پرولین را سنتز کرد. تفاوت هیدروکسی‌پرولین با پرولین در داشتن یک گروه هیدروکسیل است که با شاخه گامای کرب ...

                                               

آویپتادیل

آویپتادیل یک داروی آنالوگ پپتید وازواکتیو روده‌ای است که برای درمان اختلال نعوظ استفاده می‌شود و بر اساس کارهای دکتر سامی سعید در دانشگاه استونی بروک برای یافتن داروی بیماری‌های ریوی توسعه داده شده است. این دارو با همکاری شرکت دارویی سوئیسی "ریلی ...

                                               

بتا-پپتید

بتا-پپتیدها همانند پپتیدهای معمولی، رشته ای از آمینواسیدها هستند با این تفاوت که آمینواسیدهای آن، β-آمینواسید هستند. β-آمینواسیدها آمینواسیدهایی هستند که گروه آمین آن‌ها به جای اتصال به کربن α، به کربن β متصل است. کربن α، مجاور گروه کربوکسیل و کر ...

                                               

رپلیکین‌ها

رپلیکین‌ها گروهی از پپتیدها هستند که افزایش سطح آنان را در درون ویروس‌ها و سایر میکروب‌ها، با افزایش سرعت رشد آنها مرتبط می‌دانند. رپلیکین‌ها نقش بسیار مهمی در قدرت عفونت‌زایی و کشندگی برخی ویروس‌ها ایفا می‌کنند. با استفاده از این پروتئین‌ها، دان ...

                                               

سی‌جی‌سی ۱۲۹۵

سی جی سی ۱۲۹۵ داک به انگلیسی CJC 1295 DAC نام دیگر و به اختصار کوتاه شده نام: دارو مجموع هم تافت شده فاکتور آزادکننده هورمون رشد دارویی هورمونی با ساختار پروتئینی، سنتزی با ساختار آمینو اسید زنجیره‌ای با پیوند پپتایدی است که به‌طور مشترک توسط شرک ...

                                               

لیناکلوتید

لیناکلوتید که در آمریما و مکزیک با نام تجاری لینزس و در سایر نقاط جهان با نام کانستلا شناخته می‌شود، دارویی است که جهت درمان "سندرم روده تحریک‌پذیر با یبوست غالب" و "یبوست مزمن بدون دلیل مشخص" به‌کار می‌رود. این دارو در ایالات متحده آمریکا دارای ...

                                               

هگزارلین

هگزارلین یک هورمون پروتئینی-پپتایدی با ترکیبات عالی اسید آمینه‌ای و پیوند پپتیدی و با قدرت اثربخشی بالا است که ساختار آمینو اسیدی آن به صورت هگزاپپتایدی با هشت زنجیره از مولکول‌های آمینو اسید بوده و توالی زنجیره آمینو اسید آن His- D -2-methyl-Trp ...

                                               

هیرودین

هیرودین یک پپتید طبیعی است که در غدد بزاقی زالوهایی که خون می‌مکند، وجود دارد که خاصیت ضد انعقادی خون دارد. این ماده برای تغذیه زالو از خون حیاتی و لازم است چرا که باعث جریان خون پس از انعقاد اولیه آن می‌شود. ساختار جان بری هایکرافت درسالها ی اقا ...

                                               

آنتی‌ژن‌های انکوفتال

آنتی‌ژن‌های انکوفتال پروتئین‌هایی هستند که در سلول‌های سرطانی به مقدار زیاد و در بافت‌های جنینی طبیعی در حال تکامل بروز می‌کنند ولی در بافت‌های بالغ یافت نمی‌شوند. به نظر می‌رسد که ژن‌های کدکنندهٔ این پروتئین‌ها در جریان تکامل خاموش هستند و بعد ا ...

                                               

اندواستاتین

ایندواستاتین یا اندوستاتین یک ایزومر طبیعی و اتفاقی بیست کیلو دالتونی قطعهٔ C ترمینال مشتق شده از کلاژن نوع هجدهم می‌باشد. گزارش شده‌است که این ترکیب می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده رگ‌زایی، مشابه آنژیوستاتین و ترومبوسپوندین به کار گرفته شود. ...

                                               

اینتگرین

اینتگرین ها، پروتئینهای سطح سلولی هستند که در اتصال سلول به ماتریکس خارج سلولی نقش دارند. اینتگرین‌ها همچنین به عنوان گیرنده‌هایی عمل می‌کنند که می‌توانند باعث فرستاده شدن پیام‌ها به درون سلول‌ها بشوند و موجب تنظیم ریخت سلول، مهاجرت سلول و همچنین ...

                                               

پروتئین آ

پروتئین آ یک پروتئین سطحی ۴۲ کیلو دالتونی است که در دیواره سلولی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس وجود دارد و توسط ژن spa کدگزاری می‌شود. تنظیمات این ژن توسط توپولوژی DNA، میزان اسمولاریتی سلولی و یک سیستم دو جزئی به نام ArlS-ArIR کنترل می‌شود. توانای ...

                                               

پروتئین وفق‌دهنده ترارسانی پیام

پروتئین وفق‌دهنده ترارسانی پیام پروتئین‌هایی هستند که نقش جانبی و کمکی در ترارسانی پیام ایفا می‌کنند. این پروتئین‌ها دارای تعداد گوناگونی مولکول‌های متصل‌شونده به پروتئین هستند که می‌توانند پروتئین‌های مختلف را با هم مرتبط و متصل کنند و تشکیل ترک ...

                                               

پروتئین‌های خانواده سی‌دی‌ایکس

تاکنون سه نوع پروتئین سی‌دی‌ایکس به شرح زیر در انسان شناخته شده است: پروتئین سی‌دی‌ایکس ۱ Cdx۱ protein پروتئین سی‌دی‌ایکس ۴ Cdx۴ protein پروتئین سی‌دی‌ایکس ۲ Cdx۲ protein پروتئین سی‌دی‌ایکس ۲ انسان با پروتئین سی‌دی‌ایکس ۳ در موش خانگی Hamster مشا ...

                                               

پروتئین‌های غشائی

توده‌های کروی‌شکل که در لایهٔ دوطبقه چربی شناورند، اینها پروتئین‌های پوسته هستند که بخش اعظم آنها را گلیکو پروتئین‌ها تشکیل می‌دهند. دو گونه پروتئین در پوسته وجود دارد: پروتئین پوسته‌ای درونی یا سرتاسری که در همهٔ قطر پوسته نفوذ می‌کنند و پروتئین ...

                                               

پروتئین‌های کوچک

پروتئین‌های کوچک ، گروهی از پروتئین‌ها با طول زنجیره آمینو اسیدی کوتاه هستند که در تمام موجودات یافت می‌شوند. اغلب تک دمینی هستند و ساختار سوم مشخصی را به نمایش می‌گذارند. این پروتئین‌ها نقش‌های مهمی در فرایندهای مختلف بیولوژیکی دارند. بعضی فاکتو ...

                                               

پیوند پپتیدی

پیوند پپتیدی یک پیوند شیمیایی بین دو مولکول است که گروه کربوکسیل یک مولکول با گروه آمین مولکول دیگر واکنش می‌دهد ایجاد می‌شود و به این وسیله یک مولکول آب آزاد می‌شود و بیش‌تر میان دو اسید آمینه برقرار می‌شود. اگر شمار اسید امینه‌هایی که به یکدیگر ...

                                               

زانتین اکسیداز

آنزیم زانتین اکسیداز که آن را به طور مخفف با XO و در بعضی مواقع با XAO نشان می‌دهند شکلی از زانتین اکسیدو رداکتاز می‌باشد.

                                               

سیتوکین

سیتوکین دسته‌ای از مولکول‌های پروتئینی محلول در آب هستند که از یاخته‌های گوناگون و بیشتر در پاسخ به یک تحریک٬ ترشح می‌شوند و وظیفهٔ انتقال پیام بین یاخته ها را برعهده دارند. پی‌آمد حضور سیتوکین تغییر در رفتار سلول‌های دارای گیرنده سیتوکین ترشح شد ...

                                               

صفحه بتا

صفحه بتا دومین حالت برای ساختار دوم پروتئین‌ها است که از تعدادی رشته‌های بتا که به‌طور جانبی به وسیله ۳ یا تعداد بیش‌تری پیوند هیدروژنی به هم وصل شده‌اند تشکیل شده‌است. عموماً این صفحات حالتی تابیده و چین‌دار دارند. متداول‌ترین شکل ساختار دوم پرو ...

                                               

عامل VIIa نوترکیب

عامل VIIa نوترکیب و آریوسون) فاکتور هفت انعقادی فعال شده‌است که به روش دی ان ای نوترکیب تولید می‌شود.