ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 33




                                               

زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی

در انگلیسی، زمان گذشته پیوسته برای بیان افعالی در گذشته به کار می‌رود که در یک بازه زمانی برای مدتی ادامه داشته‌اند. در زمان گذشته استمراری زمان دقیق انجام فعل در گذشته و طول تداوم آن عمل اهمیتی ندارد. در زمان گذشته استمراری اغلب فعل انجام شده در ...

                                               

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

در انگلیسی، زمان گذشته ساده برای بیان اتفاقاتی است که در زمان گذشته رخ داده است و کاملاً" به پایان رسیده است. فعل انگلیسی اگر با قاعده باشد پس از اضافه شدن ed به انتهایش، تبدیل به حالت گذشته می‌شود و اگر بی قاعده باشد شکل فعل به صورت بی اساس و بی ...

                                               

زمان گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی

در انگلیسی، زمان گذشته کامل پیوسته برای نشان دادن کاری‌ست که در گذشته پیش از زمان گذشته دیگری شروع شده و فراروندش تا آن زمان ادامه داشته است. برای نمونه.Tom had been coming

                                               

صفت در زبان انگلیسی

صفت کلمه‌ای است که اسم را توصیف می‌کند و در انگلیسی همواره قبل از اسم یا بعد از افعال to be به کار می‌رود. صفات توصیفی به چهار دسته تقسیم می‌شوند. صفات ساده: چنانچه بخواهیم کسی یا چیزی را بدون مقایسه با دیگران توصیف کنیم از صفات ساده استفاده می‌ک ...

                                               

فعل در زبان انگلیسی

فعل در زبان انگلیسی شامل فعل کمکی، فعل اصلی، فعل عبارتی و فعل‌های ترکیبی با حروف اضافه است. البته فعل در زبان انگلیسی دارای تقسیم‌بندی‌های دیگری نیز هست. مثلاً" فعل متعدی و فعل لازم، فعل معلوم و فعل مجهول و نظایر آن. در زبان انگلیسی فعل‌ها نقش کل ...

                                               

فعل عبارتی در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی فعل عبارتی ، فعل گروهی ، فعل دوواژه‌ای ، سه‌واژه‌ای ، فعل مرکب ، فعل ترکیبی ، فعل دو کلمه‌ای ، فعل دو قسمتی یا فعل دو بخشی به عبارت یا گروه‌واژه‌ای اشاره دارد که شامل یک فعل اصلی به همراه یک یا چند وند است. برای تسلط و فراگیری کام ...

                                               

فعل کمکی وجهی در زبان انگلیسی

فعل‌های کمکی وجهی، فعل‌های ویژه‌ای هستند که نسبت به فعل‌های کمکی اصلی، کارکردی بی‌قاعده و نامنظم دارند. این گروه از فعل‌ها "s سوم شخص مفرد" نمی‌گیرند و برای منفی شدن، بدون نیاز به do و does کافی است با پسوند not جمع شوند. بسیاری از آن‌ها حالت گذش ...

                                               

فهرست حرف‌های اضافه در زبان انگلیسی

فهرست زیر فهرست کامل حرف‌های اضافه در زبان انگلیسی است. در زبان انگلیسی تعدادی از حرف‌های اضافه کوتاه و معمولا" شامل ۶ حرف یا کمتر هستند، با این وجود در این فهرست تعداد قابل توجه‌ای از حرف‌های اضافه چند کلمه‌ای هم وجود دارد. با گذشت زمان برخی حرف ...

                                               

قید در زبان انگلیسی

قید در زبان انگلیسی حالت و کیفیت فعل را نشان می‌دهد. با افزودن ly به انتهای دسته‌ای از صفت‌ها، آن‌ها را به قید تبدیل می‌کنیم. اگر در آخر کلمه‌ای حرف y داشته باشیم y را حذف و به جای آن i می‌آوریم سپس ly قرار می‌دهیم.

                                               

کاربردهای اشکال افعال انگلیسی

ساختار این زمان با would/should افزون بر be و شکل ing فعل اصلی ساخته می‌شود. برای بیان کاری دنباله‌دار و فراروندی که در زمان گذشته قصد انجام شدنش را داشتیم و اکنون می‌خواهیم درباره آن سخن گوییم، آینده در گذشته پیوسته را به کار می‌بریم. برای پیش‌ب ...

                                               

ما

در زبان فارسی، ما ضمیر شخصی مفصل برای اول شخص جمع است. البته گاهی نیز در نقش مفرد و به جای ضمیر من - به قصد افادهٔ تعظیم و تفخیم - به کار می‌رود. واژهٔ "ما" به هر دو صورت جمع و مفرد در متون فارسی آمده‌است؛ ما ترکیبی از ضمایر استعاری من تو ست و در ...

                                               

وارونه‌سازی فاعل–فعل کمکی

وارونه‌سازی فاعل-فعل کمکی یا وارونه‌سازی فاعل-عملگر رایج‌ترین شکل وارونه‌سازی در زبان انگلیسی است. ترتیب معمول جمله‌سازی در زبان انگلیسی به صورت فاعل-فعل است ولی در این ساختار فاعل و فعل کمکی جای خود را با هم عوض می‌کنند و جمله به صورت فعل کمکی-ف ...

                                               

واژه‌های پرسشی در زبان انگلیسی

واژه‌های پرسشی در زبان انگلیسی واژگانی دستور زبانی هستند که برای ایجاد یک سؤال به کار می‌روند. در زبان انگلیسی به این کلمات wh-words هم می‌گویند، زیرا بیشتر آنها با wh آغاز می گردند. این واژه ها ممکن است در جملات سؤالی یا پرسش های غیرمستقیم به کا ...

                                               

وجه التزامی در زبان انگلیسی

وجه التزامی در زبان انگلیسی برای ساختن جملاتی به کار می‌رود که در مورد حقایق مسلم نباشند. این جملات شامل وضع ذهنی افراد از جمله نظرات، باورها، اهداف، علایق، خواسته‌ها می‌شوند. وجه التزامی در تضاد با وجه اخباری قرار دارد که در مورد وقایع است. مثال ...

                                               

همراهی اسم‌ها در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی می‌توان دو اسم را در کنار هم قرار داد؛ در این حالت، اسم نخست همانند یک صفت، اطلاعاتی درباره اسم دوم ارائه می‌دهد. دو اسم معمولا" به صورت مجزا نوشته می‌شوند اما گاهی از خط فاصله هم بین دو آن‌ها استفاده می‌شود یا همچنین ممکن است به ...

                                               

بیان عادت و سابقه در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی از ساختار به منظور بیان عادات و رفتارهای قدیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد، رخدادها و کارهایی که اغلب و به تکرار بوده‌اند ولی انجام آن‌ها دیگر معمول نیست. ساختار ، برای بیان کارهای پرتکرار و عادات و رفتارهایی که در گذشته انجام می‌شد ...

                                               

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی

در انگلیسی، زمان آینده کامل برای بیان کاری در آینده که زودتر از کاری دیگر به پایان خواهد رسید به کار می‌رود. الگوی این زمان برای فعل رفتن will have gone است.

                                               

گذشته کامل

گذشته کامل نوعی زمان دستوری است که در آن یک نقطه زمانی در گذشته به عنوان نقطه مرجع در نظر گرفته می‌شود و موقعیتی که در جمله بیان می‌شود، پیش از این نقطه مرجع واقع شده است؛ به عبارت دیگر گذشته کامل را می‌توان "گذشته‌ای در گذشته" نامید. اغلب نقطه م ...

                                               

میان‌جمله

میان‌جمله ، جمله معترضه یا بند وابسته عبارت یا جمله‌ای است که در ضمن جمله اصلی می‌آید و دربارهٔ نهاد جمله توضیح می‌دهد یا مفهومی آرزویی، اندرزی یا توصیفی را می‌رساند و حذف آن خللی ایجاد نمی‌کند. جمله معترضه در مفهوم جمله اصلی اثری ندارد و گاه پس ...

                                               

وجه التزامی

وجه التزامی یا وجه پِیرو وجهی از فعل است که گوینده آن را برای اشاره به وضعیتی نسبی و غیرقطعی به کار می‌برد. وجه التزامی برای بیان شرط، احتمال، آرزو، تردید، میل و امثال آن به کار می‌رود. هرگاه واقع‌شدن یا نشدن فعل مسلم نباشد، از وجه التزامی استفاد ...

                                               

گذرایی

در زبان‌شناسی، گُذَرایی ویژگی‌ای از فعل است که نشان می‌دهد آیا فعل افزون بر نهاد برای کامل شدن معنا به جزء اصلی دیگری هم نیاز دارد یا خیر. گذرایی یا تَعَدّی در رویکرد سنتی بر اساس حضور مفعول در جمله تعریف می‌شود. به عبارتی چنانچه جمله‌ای علاوه بر ...

                                               

نمود

نمود در زبان‌شناسی به مقوله‌ای از فعل گفته می‌شود که نشان‌دهندهٔ چگونگی گسترش عمل در محور زمان است: اینکه آیا عمل به صورت منفرد و لحظه‌ای انجام شده است، یا به صورت مستمر یا مکرر. برای نمونه در فارسی زمانی که یک عمل در یک دورهٔ زمانی به‌طور پیاپی ...

                                               

نمود استمراری

نمود استمراری بیانگر تداوم یا در حال انجام بودن یک عمل است. بیشتر دستورنویسان بین استمرار، عادت و تکرار تمایزی قائل نشده‌اند و این امر بیشتر ناشی از معانی گوناگون پیشوند تصریفی "می" است.

                                               

نمود تکراری

نمود تکراری یا نمود تکرارشونده که زیرمجموعه و متعلق به طبقهٔ نمود ناقص به حساب می‌آید رویدادی را نشان می‌دهد که به طور منظم تکرار می‌شود. جمله‌های زیر در زبان فارسی دارای نمود تکراری‌اند: هر نکته را چند بار برایش توضیح می‌دادم ولی نمی‌فهمید. هِی ...

                                               

زبان برنامه‌نویسی نسل پنجم

زبان برنامه‌نویسی نسل پنجم هر زبان برنامه‌نویسی مبتنی بر حل مسئله با استفاده از محدودیت‌های داده شده به برنامه، به جای استفاده از یک الگوریتم نوشته شده توسط یک برنامه‌نویس است. اکثر زبان‌های برنامه‌نویسی مبتنی بر محدودیت و منطق و برخی دیگر از زبا ...

                                               

زبان عملی

در علوم رایانه، زبان عملی زبان برای مشخص کردن سیستم‌های انتقال حالت است و معمولاً برای ایجاد مدل‌های رسمی از اثرات اعمال بر روی جهان استفاده می‌شود. زبان‌های عملی معمولاً در حوزه هوش مصنوعی و رباتیک استفاده می‌شوند، جایی که آن‌ها توصیف می‌کنند چگ ...

                                               

نمایش میانی

نمایش میانی داده‌ساختار یا کدی است که کامپایلر یا ماشین مجازی کد منبع را پس از پردازش به آن تبدیل می‌کند و در نهایت به کد زبان مقصد که عموماً زبان اسمبلی است تبدیل می‌شود. می‌توان از نمایش میانی استفاده نکرد و کد کاربر را مستقیماً به نمایش مقصد ت ...

                                               

زبان تصریفی

زبان تصریفی گونه‌ای از زبان ترکیبی است که با زبان پیوندی از نظر گرایش به استفاده از تکواژ تصریفی برای نشان دادن چندین ویژگی دستوری، نحوی یا معنایی متفاوت است. برای نمونه فعل اسپانیایی comer دارای صیغه اول شخص مفرد گذشته comí است؛ پسوند -í هم نشان ...

                                               

زبان‌های بانتو

زبان‌های بانتو گروهی متشکل از حدود ۵۰۰ زبان است که در گستره وسیعی از آفریقای سیاه توسط بانتوها گویش می‌شوند. این زبان‌ها شاخه‌ای از خانوادهٔ زبان‌های نیجر-کنگو هستند. گسترهٔ پراکندگی این زبان‌ها باعث شده‌است که این گروه با حدود ۳۱۰میلیون گویشور پ ...

                                               

ضمیر پوچ‌واژه‌ای

ضمیر پوچ‌واژه‌ای ضمایری هستند که به هیچ چیز در جهان خارج ارجاع داده نمی‌شوند و حضورشان در جمله تنها برای اغنای ویژگی‌های نحوی است، به همین دلیل به آن‌ها جاپرکن نیز اطلاق می‌شود. این ضمایر برخلاف اکثر واحدهای واژگانی که سه ویژگی نحوی، واجی و معنای ...

                                               

فعل کنایی

در زبان‌شناسی، فعل کُنایی یا ارگتیو یا ارگاتیو فعلی است که می‌تواند گذرا یا ناگذر باشد، و فاعلش هنگامی که ناگذر است منطبق با مفعول مستقیمش باشد هنگامی که گذرا است.

                                               

فعل گذرا

فعل‌های گذرا فعل‌هایی هستند که برای کامل شدن معنی، علاوه بر نهاد، نیازبه مفعول یا مسند یا متمم دارند. مانند: آوردن فعل‌هائی که تنها به نهاد نیاز داشته و به مفعول نیازی نداشته باشند فعل‌های ناگذرا نامیده می‌شوند. مانند آمدن فعل گذرا بر سه گونه است ...

                                               

فعل ناگذرا

فعل ناگُذرا یا فعل لازم فعلیست که به مفعول نیازی نداشته باشد و برای کامل شدن معنی جمله‌ای که در آن قرار گرفته فقط نیاز به نهاد باشد. مانند آمدن. برعکس فعل‌های ناگذرا، فعل‌های گذرا برای کامل شدن معنی، به مفعول نیاز دارند. مانند: آوردن (پرویز فعل‌ه ...

                                               

آجوویلو

آجوویلو نام زبانی‌است که در سال ۱۹۱۰ میلادی به دست کلودیوس کولا ساخته‌شد. کولا کخ خود از پویندگان در جهت گسترش زبان اسپرانتو بود این زبان را برای مکالمه پدید نیاورد، بسیاری بر این باورند که هدف کولا از ساخت این زبان، ایجاد شقاق در زبان ایدو بوده‌ ...

                                               

فرهنگ آنندراج

فرهنگ آنَنْدراج یکی از فرهنگ‌های زبان فارسی نوشته‌شده در سدهٔ نوزدهم میلادی و از کامل‌ترین و منظم‌ترین فرهنگ‌های زبان فارسی عصر خود است. این فرهنگ را محمد پادشاه متخلص به "شاد" ، فرزند غلام محیی‌الدین، میرمنشی مهاراجه میرزا آنند گجپتی راج‌منه سلط ...

                                               

برهان جامع

برهان جامع ، کتاب لغتنامه‌ای مربوط به اوایل دوره قاجار نوشته محمد کریم شقاقی گرمرودی، معلم دوران ولیعهدی محمدشاه قاجار است که در اواخر سلطنت فتحعلی شاه و به فرمان بهمن میرزا، فرزند عباس میرزا، تألیف شده‌است. مؤلف دو فرهنگ برهان قاطع و جهانگیری را ...

                                               

برهان قاطع

برهان قاطع یک واژه‌نامهٔ زبان فارسی است که در سال ۱۰۳۰ هـ. ش به دست محمدحسین بن خلف تبریزی در حیدرآباد، هندوستان به نام سلطان عبدالله قطب‌شاه، پادشاه شیعی‌مذهبِ دکن، نوشته شده‌است. سعی او بر آن بوده‌است تا فرهنگش نسبت به فرهنگ‌های پیشین جامع‌تر ب ...

                                               

تاج‌المصادر

تاجُ‌المصادر نوشتهٔ احمد بن علی بیهقی یک فرهنگ لغت دوزبانهٔ عربی به فارسی که در آن بیشتر مصدرهای عربی و مخصوصاً مصدرهای قرآنی با ترجمه آمده‌است. این فرهنگ نخستین بار در سال ۱۳۰۱ ه‍.ق. در بمبئی هند به کوشش میرزامحمد شیرازی به‌صورت چاپ‌سنگی در ۲۲۹ ...

                                               

فرهنگ تحفةالاحباب

فرهنگ فارسی به فارسی تحفةالاحباب ، که از مآخذ فرهنگ‌های سروری و جهان‌گیری و برهان قاطع و بعضی فرهنگ‌های بعدی است، در سال ۹۳۶ نوشته شده و به وزیر خراسان اهدا شده‌است. پدیدآورنده در دیباچهٔ کتاب، خود را "حافظ اوبهی" نامیده‌است. اوبهی از دانشوران، س ...

                                               

تفاسیر فی لغةالفرس

تفاسیر فی لغةالفرس یک فرهنگ لغت تألیف شرف‌الزمان قطران بن منصور اُرمَوی، شاعر معروف سدهٔ پنجم هـ. ق است که بنا به حوادث تاریخی، اکنون اثری از آن دردست نیست.

                                               

تکملةالاصناف

تکملةالاصناف از فرهنگ‌های عربی-فارسی از قرن ششم هجری است. مؤلف این فرهنگ لغت، ادیب کرمینی نام دارد. نخستین بار احمد منزوی تنها نسخهٔ شناسایی شده از تکلمة الاصناف را که در کتابخانهٔ گنج‌بخش پاکستان نگهداری می‌شود، بدون ذکر اطلاعی از مؤلف یا زمان ح ...

                                               

رساله ابوحفض سغدی

فرهنگ ابوحفص سُغدی تألیف ابوحفص حکیم بن احوص سُغدی سمرقندی که موسیقی‌دان و از نخستین شاعران پارسی‌گوی و هم عصر حنظله بادغیسی و عباس مروزی بوده‌است. این فرهنگ تا اوایل سدهٔ ۱۱ ق در دست فرهنگ‌نویسان بوده‌است. زبان اهالی ماوراء النهر در آن هنگام فار ...

                                               

صحاح‌الفرس

کتاب صحاح الفرس یا فرهنگ محمد بن هندوشاه کهن‌ترین لغت‌نامهٔ موجود فارسی به فارسی پس از لغت فرس اسدی است. مؤلف فرهنگ جهانگیری ضمن بیان منابع فرهنگ خود از آن با نام فرهنگ محمد بن هندوشاه یاد کرده‌است. مصنف آن شمس الدین محمد بن فخرالدین هندوشاه نخجو ...

                                               

غیاث‌اللغات

. اما بعد، بر رای عالم‌آرای دانشمندان روشن‌ضمیر مخفی نماند که چون بعضی از احبا در تعلیم و تعلم نظم و نثر فارسی به دریافت صحت لغات و معانی آن، به تلاش کتب به هر سو می‌گردیدند؛ و با وجود به هم رسیدن یک دو کتاب به مطلب نمی‌رسیدند. ناچار از این هیچدا ...

                                               

فرهنگ انجمن‌آرای ناصری

فرهنگ انجمن‌آرای ناصری کتابی تألیف امیرالشعرا رضاقلیخان هدایت است. تألیف این کتاب در سال ۱۲۸۸ ه‍.ق پایان یافته‌است. این کتاب شامل بیست و چهار "انجمن" است که واژه‌ها توضیح داده شده‌اند. بخش پایانی کتاب "در آشکار کردن برخی کنایات و استعارات فارسی و ...

                                               

فرهنگ جامع زبان فارسی

فرهنگ جامع زبان فارسی فرهنگی تاریخی است که از سال ۱۳۷۶ در "گروه فرهنگ‌نویسی" فرهنگستان زبان و ادب فارسی در دست تدوین است. جلد نخست این فرهنگ در سال ۱۳۹۲ و جلد دوم آن در سال ۱۳۹۶ منتشر شده‌است. جلدهای بعدی نیز به ترتیب حروف الفبا در سال‌های آینده ...

                                               

فرهنگ حییم

فرهنگ دو زبانه حییم نام فرهنگ واژگانی است که بین زبان‌های فارسی و انگلیسی، فارسی و فرانسوی، فارسی و عبری توسط سلیمان حییم تألیف شده‌است که معروف‌ترین آنها فرهنگ انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی حییم است.

                                               

فرهنگ معیار جمالی

فرهنگ معیار جمالی ، نوشتهٔ شمس‌الدین محمد فخری اصفهانی است که به نام "شیخ ابواسحاق فارس" نوشته و در سال ۱۳۰۳ ه‍.ق به کوشش کارل زالمان در روسیه منتشر شده‌است.

                                               

فرهنگ موضوعی فارسی

فرهنگ موضوعی فارسی با عنوان کاملِ فرهنگ موضوعیِ فارسی ، یک فرهنگ لغت یک‌زبانهٔ فارسی‌به‌فارسی تألیف بهروز صفرزاده است. این فرهنگ گنجینهٔ دسته‌بندی‌شده و مقوله‌بندی‌شده‌ای از ۳۵٬۰۰۰ واژه و اصطلاح رایجِ فارسی امروز است که در قالبِ ۲۲ فصل و ۱۲۵۰ مقو ...

                                               

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فرهنگ واژه‌های فارسی سره کتابی است که در آن به معرفی واژه‌های فارسی‌ای که در گذشته به‌طور متداول در ادبیات نوشتاری و در فرهنگ‌های قدیم فارسی استفاده می‌شده ولی به‌تدریج جای خود را به واژه‌های عربی داده‌اند، پرداخته‌است. این واژه‌ها کاربرد کمتری د ...