ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 383
                                               

فرودگاه هلسینکی-مالمی

فرودگاه هلسینکی-مالمی یک فرودگاه همگانی مسافربری با کد یاتا HEM است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۲۸۰ متر است. این فرودگاه در شهر هلسینکی کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۷ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

بالگردگاه هرنساری

بالگردگاه هرنساری یک فرودگاه خصوصی با کد یاتا HEN است. این فرودگاه در شهر هلسینکی کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۲ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

پایگاه هوایی رائوتاوارا

پایگاه هوایی رائوتاوارا یک فرودگاه است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۴۵ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

پایگاه هوایی رانتاسالمی

پایگاه هوایی رانتاسالمی یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود آسفالت و شن دارد و طول باند آن ۷۴۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۸۹ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

پایگاه هوایی راونا

پایگاه هوایی راونا یک فرودگاه است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۲۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۶۵ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

پایگاه هوایی راهی-پاسیوکی

پایگاه هوایی راهی-پاسیوکی یک فرودگاه است که یک باند فرود آسفالت و شن دارد و طول باند آن ۱۰۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۳۶ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

پایگاه هوایی رایسکالا

پایگاه هوایی رایسکالا یک فرودگاه است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۸۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۲۴ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

پایگاه هوایی کاهایوکی

پایگاه هوایی کاهایوکی یک فرودگاه خصوصی با کد یاتا KHJ است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۱۶۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۲۴ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه انونتکیو

فرودگاه انونتکیو یک فرودگاه همگانی مسافربری با کد یاتا ENF است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۰۰۱ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۳۰۶ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه اوتی

فرودگاه اوتی یک فرودگاه نظامی مسافربری است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۰۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۰۳ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه پوری

فرودگاه پوری یک فرودگاه همگانی مسافربری با کد یاتا POR است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲٬۳۵۱ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۳ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه تامپره-پیرکالا

فرودگاه تامپره-پیرکالا یک فرودگاه همگانی و نظامی مسافربری با کد یاتا TMP است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۷۰۰ متر است. این فرودگاه در شهر تامپره کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۱۹ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه تورکو

فرودگاه تورکو یک فرودگاه همگانی مسافربری با کد یاتا TKU است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۵۰۰ متر است. این فرودگاه در شهر تورکو کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۴۹ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه ردبای

فرودگاه ردبای یک فرودگاه خصوصی است که یک باند فرود چمن دارد و طول باند آن ۶۹۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۲۵ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه رونیمی

فرودگاه رونیمی یک فرودگاه همگانی و نظامی مسافربری با کد یاتا RVN است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۳۰۰۲ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۹۶ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه ساونلینا

فرودگاه ساوُنلینا یک فرودگاه همگانی مسافربری با کد یاتا SVL است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۳۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۹۵ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه سودانکیلا

فرودگاه سودانکیلا یک فرودگاه با کد یاتا SOT است که یک باند فرود آسفالت دارد. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد.

                                               

فرودگاه سوموسالمی

فرودگاه سوموسالمی یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود شن دارد و طول باند آن ۸۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۶۵ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه سینایوکی

فرودگاه سینایوکی یک فرودگاه همگانی مسافربری با کد یاتا SJY است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۰۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۹۲ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه صحرایی آلاووس

فرودگاه صحرایی آلاووس یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود شن دارد و طول باند آن ۷۵۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۲۴ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه صحرایی آواهلوکا

فرودگاه صحرایی آواهلوکا یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۸۶۴ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۲۲۵ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه صحرایی اورا

فرودگاه صحرایی اورا یک فرودگاه است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۸۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۷۹ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه صحرایی اوریپا

فرودگاه صحرایی اوریپا یک فرودگاه است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۰۱ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه صحرایی ایزالامی

فرودگاه صحرایی ایزالامی یک فرودگاه است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۶۶۰ متر است. این فرودگاه در شهر ایزالامی کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۱۷ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه صحرایی ایمولا

فرودگاه صحرایی ایمولا یک فرودگاه است که یک باند فرود آسفالت و شن دارد و طول باند آن ۱۰۹۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۰۳ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه صحرایی پوداسیاروی

فرودگاه صحرایی پوداسیاروی یک فرودگاه است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۹۹۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۲۱ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه صحرایی پونکاهارجو

فرودگاه صحرایی پونکاهارجو یک فرودگاه است که یک باند فرود آسفالت و شن دارد و طول باند آن ۵۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۷۷ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه صحرایی پیهاسالمی

فرودگاه صحرایی پیهاسالمی یک فرودگاه است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۰۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۶۱ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه صحرایی پییکساماکی

فرودگاه صحرایی پییکساماکی یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود آسفالت و شن دارد و طول باند آن ۷۴۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۱۹ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه صحرایی کارساماکی

فرودگاه صحرایی کارساماکی یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود شن و چمن دارد و طول باند آن ۷۰۰ متر است. این فرودگاه در شهر کارساماکی کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۰۶ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه صحرایی کالایوکی

فرودگاه صحرایی کالایوکی یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود آسفالت و شن دارد و طول باند آن ۱۲۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۳ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه صحرایی کانوس

فرودگاه صحرایی کانوس یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود آسفالت و شن دارد و طول باند آن ۷۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۰۳ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه صحرایی کمی‌یاروی

فرودگاه صحرایی کمی‌یاروی یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۴۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۲۱۱ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه صحرایی کوهمو

فرودگاه صحرایی کوهمو یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود شن دارد و طول باند آن ۸۵۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۷۴ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه صحرایی کیتی

فرودگاه صحرایی کیتی یک فرودگاه همگانی با کد یاتا KTQ است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۵۰۰ متر است. این فرودگاه در شهر کیتی، فنلاند کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۱۱ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه صحرایی کیمی

فرودگاه صحرایی کیمی یک فرودگاه است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۸۵۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۶۸ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه صحرایی کیوروسی

کیوروسی فرودگاه صحرایی یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۸۴۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۵۷ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه صحرایی کیوی‌یاروی

فرودگاه صحرایی کیوی‌یاروی یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۹۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۵۳ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه صحرایی لاپینلاهتی

فرودگاه صحرایی لاپینلاهتی یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود چمن دارد و طول باند آن ۳۴۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۰۰ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه صحرایی مانتسالا

فرودگاه صحرایی مانتسالا یک فرودگاه خصوصی است که یک باند فرود چمن دارد و طول باند آن ۴۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۴۱ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه صحرایی هآپاوسی

فرودگاه صحرایی هآپاوسی یک فرودگاه است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۹۶ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه صحرایی هانکو

فرودگاه صحرایی هانکو یک فرودگاه است که یک باند فرود آسفالت و چمن دارد و طول باند آن ۱۶۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۶ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه صحرایی هایلوتو

فرودگاه صحرایی هایلوتو یک فرودگاه است که یک باند فرود چمن دارد و طول باند آن ۵۰۰ متر است. این فرودگاه در شهر هالویتو کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۲ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه صحرایی همینکورو

فرودگاه صحرایی همینکورو یک فرودگاه است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۹۵۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۳۷ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه صحرایی هیوینکا

فرودگاه صحرایی هیوینکا یک فرودگاه با کد یاتا HYV است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۲۶۰ متر است. این فرودگاه در شهر هیوینیکا کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۳۱ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه صحرایی یامیاروی

فرودگاه صحرایی یامیاروی یک فرودگاه است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۸۳۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۵۴ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه کاهاوا

فرودگاه کاهاوا یک فرودگاه نظامی مسافربری با کد یاتا KAU است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۷۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۴۶ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه کایانی

فرودگاه کایانی یک فرودگاه همگانی مسافربری با کد یاتا KAJ است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۴۹۹ متر است. این فرودگاه در کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۴۷ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه کمی تورنیو

فرودگاه کمی تورنیو یک فرودگاه همگانی مسافربری با کد یاتا KEM است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۵۰۳ متر است. این فرودگاه در شهر کمی، فنلاند کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۱۸ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه کوپیو

فرودگاه کوپیو یک فرودگاه همگانی و نظامی مسافربری با کد یاتا KUO است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۸۰۰ متر است. این فرودگاه در شهر کووپیو کشور فنلاند قرار دارد و در ارتفاع ۹۸ متری از سطح دریا واقع شده است.